Hệ thống không trong giờ hoạt động

Hiện tại hệ thống của chúng tôi không trong giờ hoạt động nên không nhận được đơn hàng của quý khách được.

Chúng tôi sẽ sớm hoạt động trở lại để phục vụ đến quý khách nhé.

Rất cảm ơn sự quan tâm của quý khách đến chúng tôi.